SCADA подсистемата TRAIL служи за контрол и управление на движението на влаковете по определени ЖП- участъци или региони.

 

Основните функции на SCADA подсистемата TRAIL са:

 • Контрол и управление на гарите в участъка;
 • Описание на коловозното развитие на гарите;
 • Следене за номера на влака;
 • Изчисляване на актуалната топология на обектите;
 • Изчисляване на възможните маршрути в гарите;
 • Откриване на враждебни маршрути;
 • Формиране на команди за нареждане на маршрути в гарите и в участъка;
 • Автоматично нареждане на маршрути в гарите и в участъка;
 • Проверка на условията за активиране на команди към МРЦ в гарите;
 • Изработване на влакограф;
 • Следене за изпълнението на графика;
 • Извеждане на информация към HMI за визуализиране на технологичните процеси;
 • Извеждане на информация към HIS за протоколиране и архивиране на технологичните събития и действията на диспечера, и др.