Системата е предназначена за контрол и управление на технологичните съоръжения в метростанциите.

Състои се от следните подсистеми:

 • Подсистема за управление на тяговата подстанция и
 • Подсистема за управление на технологичните съоръжения.

Тяговата подстанция е свързана към страна 10 KV на градската енергоразпределителна мрежа и захранва с DC 825 V фидерите и с 0,4 KV останалите съоръжения в станцията.

Системата за управление на тяговата подстанция се състои от:

 • Контролер за контрол и управление на DC изводите;
 • RTU за контрол и управление на въводите 10 KV;
 • RTU за контрол и управление на изводите 0,4 KV и
 • Централно RTU, изпълняващо функциите и на Концентратор на Данни – КД, в което постъпва цялата процесна информация от обекта и се предава към Централния Пост – ЦП на SCADA системата на метрополитена и
 • Локална Командна Станция – ЛКС, предназначена за локално управление на подстанцията.

Процесната информация, постъпва от свободни контакти на КРУ на изводите и от Intelligent Electronic Devices – IED, които в случая са:

 • Цифрови Релейни Защити – ЦРЗ;
 • Програмируеми контролери (PLC);
 • Измервателни устройства и др.

Информацията от КРУ, се подава на цифрови входо/изходи, а информацията от IED постъпва чрез серийни канали и по протоколи Modbus и IEC 60870-5-103.

Информацията в ЛКС постъпва по протокол  IEC 60870-5-101/104 от Концентратора на Данни.

В ЛКС са инсталирани:

 • Комуникационен софтуер;
 • SCADA – софтуер;
 • Софтуер за визуализация на технологичните процеси;
 • Софтуер за архивиране на събитията и действията на оператора и др.

Системата за управление на технологичните съоръжения управлява вентилационните-, отводнителните-, осветителните и др. съоръжения на метростанцията.

Тя се състои от:

 • различен брой контролери, разпределени по цялото протежение на станцията;
 • комуникационен Server;
 • SCADA – Server;
 • Historical Information Server – HIS и
 • Локално Диспечерско Работно Място – ЛДРМ.

Процесната информация постъпва в контролерите на системата. Там се подават и командите за управление на съоръженията.

По протокол IEC 60870-5-101, контролерите обменят данни с комуникационния Server. Той от своя страна „захранва“ SCADA –Server-а и HIS.

На Локално Диспечерско Работно Място се извеждат изображения, описващи състоянието на всички технологични съоръжения, както и протоколите и архивите на събитията и действията на диспечера.