ТЕЛЕКОНТ – близо 30-годишен опит в създаването на системи за управление на разсредоточени обекти

 

Фирма „Телеконт“ ЕООД е създадена в края на 1991 г. от ръководителя и част от научните сътрудници на секцията „Системи и Програмно Осигуряване на системи за управление на разсредоточени обекти“ (Remote Control Systems) на бившия Централен Научно-изследователски Институт по Комплексна Автоматизация – ЦНИКА.

Институтът, с неговите 1200 сътрудници и 65 годишна история, беше една от основните организации в България, реализираща проектите по автоматизация на българската промишленост във всичките ѝ области – машиностроене, химия, металургия, транспорт и други.

Първата SCADA-система беше разработена от екипа на ТЕЛЕКОНТ в периода 1991-1993 г. и веднага беше внедрена за контрол и управление на около 15 подстанции на ниво „110KV“ в едно от електроразпределителните предприятия на страната.

В последствие в областта на енергоразпределението бяха произведени и внедрени още около 10 системи с около 100 бр. подстанции на различни напрежителни нива.

В началото на 2000 г. беше разработена и внедрена система за „Енергиен Мениджмънт“ (Energy Management System – EMS). Системата обхваща около 1000 електромера и други интелигентни измервателни уреди.

Със системи за управление на метрото ТЕЛЕКОНТ се занимаваме от 2005 година. Те включват, както управлението на подстанциите, така и управлението на останалите технологични съоръжения в метростанциите, в т.ч. тунелни вентилатори, осветление, отводнителни съоръжения и други.

До момента ТЕЛЕКОНТ е реализирала системите в 8 от метростанциите на „Метрополитен – София“.

От 2015 г., разширявайки обхвата на действие, фирмата започва да разработва и системи за „Индустриална Автоматизация“. Фокусът на работа е поставен върху управлението на роботизирани технологични линии, включващи роботи, машини с Цифрово Програмно Управление (ЦПУ-CNC), транспортни и други съоръжения.

От 2016 г. тече разработката на система за контрол и управление на движението на влаковете (система Диспечерска Централизация – ДЦ (Centralized Traffic Control – CTC).

Готовност за реализация на системата на пилотен участък от 16 гари ще има в средата на 2019 година.

 

Управление на качеството

Системата за управление на качеството на ТЕЛЕКОНТ обхваща всички дейности на фирмата, включително: проектиране, производство, доставка и инсталация на системи за управление. Фокусът ѝ е върху удовлетвореността на клиента и високото качество на продуктите и услугите на фирмата.

Официално първата сертифицикация на фирмата по ISO 9001 става през 2006г. Тя бе подновявана няколкократно и през юни 2017г. СУК бе актуализирана към най-новата версия ISO 9001:2015.

Сертифициращ партньор е SGS Bulgaria Ltd., част от международната SGS Group.